Basisonderwijs

De Dalton Wantijschool is één van de tweeëntwintig Nestas basisscholen in Dordrecht. Wij zijn gelegen aan de Maasstraat in de wijk de Staart en aan het Oranje Vrijstaatplein in de wijk Reeland. Per augustus 2023 zullen alle kinderen onderwijs genieten op de Maasstraat en zal Noordhove gesloten worden.

Op beide locaties zitten samen ongeveer 140 leerlingen verdeeld over 4 groepen (locatie Maasstraat) en 4 groepen (locatie Noordhove). Daarnaast zijn er ook 2 groepen Oekraïense leerlingen op locatie Noordhove. (dependance van basisschool de Mondriaan).

De Wantijschool kan het best omschreven worden als een kleinschalige en rustige buurtschool. Deze rust valt meteen op bij binnenkomst en is mede het resultaat van de ervaren en betrokken leerkrachten.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen elkaars verschillende achtergronden respecteren en dat ze op respectvolle wijze met elkaar omgaan. Hiervoor maken de kinderen onderling gedragsafspraken. Naast gedragsafspraken past het leerkrachtenteam de schoolregels consequent toe. Deze regels staan in onze grondwet.

Wij werken met combinatiegroepen, waarin de kinderen met en van elkaar kunnen leren en samenwerken. Door ons daltononderwijs wordt er ruimte geboden aan kinderen om individueel of in groepen te werken. Dit kan op verschillende plaatsen in de school: in het lokaal, op de gang of centrale hal bijvoorbeeld.