Nestas- Wantij > Ons aanbod > Zorg en Begeleiding

Extra aandacht en expertise

Om onze leerlingen optimale kansen te bieden hebben wij diverse expertise in huis:

Leescoördinator De leescoördinator coördineert de activiteiten op dit gebied en beheert de bibliotheek

Rekencoördinator De rekencoördinator coördineert het rekenonderwijs op de Wantijschool.

Anti-pestcoördinator De anti-pestcoördinator is onder andere verantwoordelijk voor het voeren van een sociaal veiligheidsbeleid en dient de sociale veiligheid van leerlingen te monitoren.

Daltoncoördinator. De daltoncoördinator is verantwoordelijk voor de uitvoering en het bewaken van het daltononderwijs binnen de school.

Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling / Huiselijk geweld Bewaakt de interne procedure van de instelling m.b.t. huiselijk geweld en kindermishandeling en zorgt voor een kwalitatief goed verlopende procedure bij een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling.