Nestas- Wantij > Onze school > Visie en identiteit

Visie en identiteit

De Wantijschool is een openbare dalton basisschool.Centraal staat een ontspannen, positieve en veilige leeromgeving waarin uw kind gestimuleerd wordt tot het behalen van goede leerresultaten. Bij ‘prestaties’ denken we overigens niet alleen aan cijfers voor lezen, taal, rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek en verkeer. Ook gymnastiek, handvaardigheid, tekenen, muzikale en sociaal-emotionele vorming vinden we belangrijk. Dit zetten wij neer met onderwijs vanuit het daltonprincipe.