Nestas- Wantij > Onze school > Over ons

Historie

Sinds 1 augustus 2014 zijn de Wantijschool en basisschool Noordhove gefuseerd en zijn wij de Wantijschool. Tot op heden wordt er onderwijs geboden op 2 locaties: locatie Maasstraat (wijk de Staart) en locatie Oranje Vrijstaatplein (wijk Reeland).
Per augustus 2023, met ingang van het nieuwe schooljaar, huisvest de Wantijschool met alle groepen op de locatie Maasstraat en zal locatie Noordhove gesloten zijn.

Net als op iedere school leren we onze leerlingen de noodzakelijke basisvakken zoals lezen, taal en rekenen. Maar stelt u zich eens voor dat ze alleen maar kennis aanleren, maar niet weten hoe ze later moeten samenwerken, verantwoordelijkheid kunnen nemen of kunnen plannen. Het onderwijs vanuit het dalton principe biedt de kinderen het totaalpakket.

In het schooljaar 2018 - 2019 heeft de school zich verdiept in de profilering tijdens studiedagen, teamgesprekken, gesprekken met externen en de bestuurder. Zodoende kwamen we erachter dat onze manier van werken al veel weg had van het daltonprincipe. In het schooljaar 2019-2020 zijn wij dus gestart met de voorbereidingen om het daltononderwijs in de klas en binnen het team te implementeren. Sinds januari 2023 mogen wij ons officieel daltonschool noemen!