Vakgebieden

De Wantijschool: methodes

Hier vindt u een overzicht van de methodes die wij op onze school gebruiken.

Thematisch werken kleuters
In de groepen 1 en 2 zijn er speelleerhoeken, die steeds anders worden ingericht om voor afwisseling en uitdaging te zorgen. Er wordt gewerkt met een thema en de woordenschat wordt uitgebreid met Logo3000. Voor het rekenonderwijs wordt Met sprongen vooruit gebruikt.

Rekenen
Groep 3 t/m 8 Wereld in getallen
Met Sprongen Vooruit

Taal
Technisch lezen groep 3 Veilig leren lezen
Technisch/begrijpend lezen groep 4 t/m 8 Atlantis
Taal en spelling groep 4 t/m 8 Taal Actief 4

Schrijven
Groep 1-2 Schrijfdans
Groep 3 t/m 8 Pennenstreken

Engels
Groep 5 t/m 8 Groove me

Wereldoriënterend onderwijs groep 3 t/m 8
Aardrijkskunde Wijzer!
Natuur en techniek
Geschiedenis

Social emotioneel
Sociale vaardigheden De Vreedzame school

Verkeer
Groep 1 t/m 8 Veilig Verkeer Nederland

We leren met en van elkaar, dat doen we samen. We maken gebruik van verschillende middelen; boeken, schriften, een interactief schoolbord, spelletjes, computers, tablets.