Onderwijs

De oorsprong van het Daltononderwijs heeft plaatsgevonden in Amerika. Langzaamaan heeft het zich over de gehele wereld verspreid. 'Dalton is no method, no system, it's an influence!': geen methode, geen systeem, maar een beïnvloeding.

Helen Parkhurst (1922), de grondlegger van het daltononderwijs, geeft aan dat de maatschappij ‘mensen zonder vrees’ nodig heeft, sterke mannen en vrouwen, die hun leven zelfstandig kunnen plannen, zelfbewust zijn en met zelfvertrouwen in de wereld staan, die vooruit kunnen kijken, maar ook gericht zijn op samenwerking en op het voor elkaar opkomen. Ons doel is dan ook om onze leerlingen op zo’n actieve rol in de maatschappij voor te bereiden.

Dit wil zeggen dat wij onze leerlingen bepaalde basale vaardigheden willen meegeven, waar zij in hun leven, als kind én als toekomstig volwassene, veel aan hebben. Daltononderwijs gaat uit van 5 kernwaarden, namelijk: samenwerking, vrijheid en verantwoordelijkheid, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie.

We zijn ook lid van de Nederlandse Daltonvereniging (NDV). Binnen deze vereniging wordt door de scholen en bestuur gewerkt aan een voortdurende ontwikkeling van de kwaliteit van Daltonscholen. En zo blijven wij als Wantijschool ons onderwijs ook aanscherpen.